Complete civieltechnische projecten

Civiele techniek

Ontwerp van infrastructuur

Voor welke civiele vraagstukken kunt u bij KEN infra terecht?

Omdat we breed georiënteerd zijn, is geen enkel civieltechnisch vraagstuk voor ons te uitdagend. Niet boven en niet onder de grond.

Van initiatie tot en met uitvoering. We dragen graag bij aan uw boven- of ondergrondse infrastructurele vraagstukken met ons ontwerp-, meet-, reken-, of tekenwerk. Zoals stedenbouwkundige en landschappelijke inrichtingsplannen; het bouw- en woonrijp maken van gebieden en terreinen; herinrichtingen en reconstructies; het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen; en de nieuw- en verbouw van rioleringssystemen.

Kabels en Leidingen

We realiseren complete ontwerpen voor drinkwaterleidingen, petrochemische leidingen, warmteleidingen en rioleringen. En zijn specialist in onder andere dynamische capaciteitsberekeningen, PLE-berekeningen voor leidingtechnische eigenschappen, watertoetsen, afkoppelplannen en het schrijven van Basis Rioleringsplannen. Ook kabeltracés behoren tot de mogelijkheden.

Interessante adviestrajecten

Daarnaast bieden we interessante adviestrajecten voor de civiele sector. Zo initiëren en realiseren we lean-processen (leren werken zonder verspillingen); helpen we overheden en bedrijven met functioneel specificeren (helder opstellen van technische specificaties); en adviseren we ze over optimaal revisiebeheer (bijhouden van wijzigingen in documenten).

Contact

Meer informatie? Weten wat KEN group voor u en uw onderneming kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.