privacy policy

KEN group BV zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar klanten. Deze gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van KEN group en worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.

De KEN group is een onafhankelijk bureau en verbindt zich dan ook tot geheimhouding van alle zaken waarvan KEN group weet, of redelijkerwijs kan aannemen, dat deze geheim behoren te worden gehouden.

Websites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy beleid

KEN group BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Vragen om inzage en wijzigingen in persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan KEN group BV.